Deze regeling geldt al sinds 2011; de werkkostenregeling of WKR. Maar vanaf 2015 is de regeling verplicht. Eerdere regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen zijn in dat jaar vervangen door de werkkostenregeling. Met de WKR kan een werkgever de zogenaamde ‘vrije ruimte’ (1,2% van het totale fiscale loon) besteden aan onbelaste...

Voor iedere organisatie met personeelsleden in dienst is het van belang om de personeelsdossiers goed aan te leggen en bij te houden. In de serie ‘Het Personeelsdossier’ dit keer meer over contracten & arbeidsvoorwaarden en functioneren & ontwikkeling. Want welke gegevens horen nu wel of niet in het personeelsdossier thuis? Afspraken...

De vraag waar ik in de praktijk regelmatig tegenaan loop, is welke gegevens deel uit maken van een personeelsdossier en welke niet? Deze checklist helpt je bij het bepalen welke gegevens thuishoren in een personeelsdossier. De gegevens en documenten in een personeelsdossier bestaan grofweg uit de volgende vijf hoofdgroepen: Persoonlijke gegevens ...

Het personeelsdossier is voor alle organisaties van groot belang. Een personeelsdossier bevat de benodigde gegevens voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Een goed personeelsdossier bevat alle actuele gegevens waarop de werkgever beslissingen over de werknemer kan onderbouwen. Of het nu om salarisverhoging gaat, of over ontslag . Maar wat zijn nou de verplichtingen...

Voor ons hoort het bij iedere selectieprocedure: referenties checken. Het is het moment dat, als het goed is, het einde van een succesvolle selectieprocedure markeert. Voor de kandidaat zijn er varianten: hij/zij levert zelf één referent aan; de kandidaat levert meerdere referenten aan. Voor de kandidaat is de eerste variant natuurlijk prachtig....