Loondoorbetaling bij ziekte: nieuwe maatregelen

Loondoorbetaling bij ziekte: nieuwe maatregelen

Werkgevers moeten met een pakket aan nieuwe maatregelen worden ontlast als werknemers langdurig ziek worden. Lossen die maatregelen de problemen ook op? Wat is het probleem bij de loondoorbetalingsplicht bij ziekte?

Als een medewerker ziek wordt dan moet een werkgever het loon van die medewerker twee jaar doorbetalen. De werkgever moet zich daarnaast ook houden aan de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Maak je als werkgever daarbij een foutje, dan loop je het risico op een loonsanctie van het UWV. Dat kan betekenen dat je het loon van de werknemer zelfs met nóg een jaar moet doorbetalen.

Deze regels drukken relatief zwaar op kleine werkgevers. En dat is een probleem. Als je als meewerkend eigenaar van een bedrijf met drie werknemers te maken krijgt met één langdurig zieke collega, dan mis je niet alleen een belangrijke kracht. Je zal het loon van deze medewerker gewoon moeten doorbetalen. Bovendien zul je als eigenaar van het bedrijf tijd, energie en geld moeten stoppen in de re-integratie van de medewerker. Tijd en energie die je niet hebt, omdat je het gemis van de medewerker moet opvangen. En geld dat je niet hebt, omdat je het loon van die zieke werknemer ook al moet doorbetalen.

Als je dat dan allemaal toch voor elkaar hebt gekregen, dan hangt het oordeel van het UWV nog als het zwaard van Damocles boven je hoofd. Waren de re-integratie-inspanningen voldoende, of niet? Als het UWV oordeelt van niet, dan is dat een kleine ramp. Het kan betekenen dat je het loon van die werknemer nóg een jaar moet doorbetalen. Ook als je precies hebt gedaan wat de bedrijfsarts heeft gezegd.

Wat zijn de nieuwe afspraken?

Financiële tegemoetkoming

Alle werkgevers krijgen in 2021 een financiële tegemoetkoming in de kosten. Dat zal neerkomen op iets meer dan € 1.000,- per jaar. Iedere werkgever krijgt hetzelfde bedrag. Daarmee profiteren kleine werkgevers relatief meer dan grotere. Ook kunnen de systemen van de Belastingdienst nog geen onderscheid maken tussen kleine en grote werkgevers. Vanaf 2024 kan dat waarschijnlijk wel en krijgen alleen werkgevers met 25 of minder werknemers compensatie.

Door de nieuwe maatregelen wordt het medisch advies van de bedrijfsarts wettelijk leidend. Dat betekent dat het UWV geen loonsanctie oplegt wanneer de werkgever het medisch advies van de bedrijfsarts heeft gevolgd. Dat neemt veel onzekerheid weg bij werkgevers.

MKB-ontzorgverzekering

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2020 een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering afsluiten. Dat moet dus niet. Deze vangt het financiële risico van ziekte op. Gecertificeerde professionals nemen de re-integratieverplichtingen en andere verplichtingen dan van jou als werkgever over. Deze verzuim-ontzorg-verzekering is Poortwachter-proof. Als jij als werkgever de adviezen van de professionals opvolgt, krijg je geen onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar.

Dit pakket is een stap in de goede richting. Waar vooral kleinere ondernemers tegenaan lopen, zijn de financiële consequenties. Het zal natuurlijk sterk van de premie van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering afhangen of die drempel met deze plannen wordt verlaagd. Juist bij kleinere werkgevers geldt dat wanneer zij hoge kosten moeten maken voor ‘het geval dat’, zij er wellicht voor zullen kiezen om geen verzekering af te sluiten.

Hebben deze maatregelen effect?

Voor werkgevers is het ontzorgen een heel belangrijk punt. Als je als werkgever te maken krijgt met een zieke werknemer, ben je afhankelijk van een externe bedrijfsarts, poortwachter-deskundige en casemanager. Het voelt dan heel onrechtvaardig als je alles hebt gedaan wat je is opgedragen en aangeraden en dan toch een hele forse tik op je vingers krijgt.

De inzet van professionals die onafhankelijk van de mening en toestemming van de (meestal onwetende) werkgever kunnen handelen en beslissen, zal de begeleiding ten goede komen. De re-integratie zal daarmee in kwaliteit en professionaliteit toenemen.

Bovendien zal hiermee een grote bron van ergernis tussen werkgevers en werknemers onderling worden weggenomen. Re-integratie leidt niet zelden tot conflicten en tot een verstoorde arbeidsrelatie. Als deze set maatregelen goed worden ingericht, dan zou dit goed kunnen werken.

 

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact op.

 

Wil je regelmatig op de hoogte blijven van zaken die te maken hebben met personeel?
Schrijf je dan in voor het Personeelsbericht.

 

Bron: Image designed by Freepik.com