Alle werkgevers moeten zich laten bijstaan door gecertificeerde deskundigen bij het voeren van arbo- en verzuimbeleid. Dat kan op drie manieren, door een arbodienst in te schakelen; een interne arbodienst op te richten; deskundigen te contracteren die niet aan een arbodienst zijn verbonden. Een geschikte Arbodienst selecteren is van belang voor...

Bij de woorden ‘aanspreken op gedrag’ denken veel mensen aan de leidinggevende met het wijzende vingertje die jou wel eens even haarfijn zal vertellen wat jij allemaal verkeerd hebt gedaan. Helaas! Helaas? Ja, helaas! Want goed aanspreken op gedrag vormt de basis voor een verdere ontwikkeling. Complimenten “Kees, dat rapport was echt...

Deze regeling geldt al sinds 2011; de werkkostenregeling of WKR. Maar vanaf 2015 is de regeling verplicht. Eerdere regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen zijn in dat jaar vervangen door de werkkostenregeling. Met de WKR kan een werkgever de zogenaamde ‘vrije ruimte’ (1,2% van het totale fiscale loon) besteden aan onbelaste...

Afgelopen maand kreeg ik een leuke uitnodiging voor een netwerklunch. De uitnodiging kwam binnen via een kennis die recent voor zichzelf was begonnen. Wij hadden elkaar leren kennen via het bedrijf waar hij eerder werkte. Daar was ik ook klant geworden. Een paar dagen voor de netwerkbijeenkomst, kreeg ik een...

In sommige organisaties, denk bijvoorbeeld aan de zorg en cultuur, wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Voor deze arbeidsrelaties gelden eigen, specifieke regelingen als het bijvoorbeeld gaat over de inhoudingsplicht. Aparte positie Vrijwilligers nemen binnen organisaties een aparte positie in. Vergoedingen die aan een vrijwilliger worden betaald, worden onder voorwaarden, buiten de loonheffingen...

Sinds 2015 hebben werknemers die een dienstverband hadden dat ten minste twee jaar heeft geduurd, recht op een zog. transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de overgang (oftewel transitie) naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken. Daarnaast is het een compensatie voor het ontslag. Wanneer is een transitievergoeding verschuldigd? De...

Voor iedere organisatie met personeelsleden in dienst is het van belang om de personeelsdossiers goed aan te leggen en bij te houden. In de serie ‘Het Personeelsdossier’ dit keer meer over contracten & arbeidsvoorwaarden en functioneren & ontwikkeling. Want welke gegevens horen nu wel of niet in het personeelsdossier thuis? Afspraken...