Moet je als werkgever thuiswerken altijd toestaan?

Moet je als werkgever thuiswerken altijd toestaan?

Een medewerker wil om medische redenen één dag per week vanuit huis werken. De werkgever gaat daar niet in mee. De medewerker legt zich hier niet bij neer en stapt zelfs naar de rechter. Mag je als werkgever thuiswerk afwijzen? 

Voorafgaand

Een medewerker bij een grote werkgever in Amsterdam dient een verzoek in om één dag per week thuis te werken. Hij vraagt dit omdat hij last heeft van slaapproblemen, migraine en vermoeidheidsverschijnselen. Op twee gronden wijst de werkgever het verzoek af: structureel thuiswerken past niet bij het werk en is niet mogelijk vanwege de bezetting. Daarnaast heeft de werkgever ook een richtlijn voor plaats- en tijdonafhankelijk werken. Daarin staat dat er geen zwaarwegend bedrijfsbelang nodig is om een thuiswerkverzoek af te wijzen. In de tussentijd mag de werknemer wel op tijdelijke basis één dag per werk thuis werken.  

Voor de rechter

Via de rechter probeert de werknemer alsnog toestemming te krijgen voor een vaste thuiswerkdag. Hij vindt dat er willekeurig wordt gehandeld omdat andere collega’s wel thuis mogen werken. Daarmee handelt de werkgever ook in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De werknemer vindt dat hij zijn werk prima thuis kan doen en zo ziekteverzuim voorkomt. 

Zijn verzoek wordt ook door de rechter afgewezen. Noch in de wet, noch in de arbeidsvoorwaarden is een recht op structureel thuiswerken te vinden. Een dergelijk verzoek moet door de werkgever wel altijd in overweging worden genomen. En een eventuele afwijzing moet schriftelijk worden gemotiveerd. Een medische reden voor thuiswerken blijkt ook niet uit de overlegde informatie. Was die er wel geweest, zo oordeelt de rechter, dan is een traject via de bedrijfsarts de aangewezen route. 

De rechter ziet ook voor willekeur geen onderbouwing. De voorbeelden die de werknemer aanvoert, zijn niet te vergelijken met zijn situatie, werkplek of werkzaamheden. De rechter oordeelt dat de werkgever de belangen van beide partijen voldoende heeft afgewogen. De rechter stelt de werkgever in het gelijk met afwijzen van het verzoek. 

Praktisch

Thuiswerken is geen absoluut recht. Op grond van de Wet flexibel werken, mogen werknemers wel verzoeken om een aanpassing van hun arbeidsduur, arbeidsplaats of arbeidstijd. Daarbij geldt als voorwaarde dat ze langer dan 26 weken in dienst zijn. Werkgever moet dan overleggen met werknemer over het verzoek en het verzoek overwegen. De eventuele afwijzing van het verzoek moet altijd schriftelijk gemotiveerd worden. 

 

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact op 

 

Wil je regelmatig op de hoogte blijven van zaken die te maken hebben met personeel?
Schrijf je dan in voor het Personeelsbericht. 

 

Bron: Images designed by Freepik.com