De werkkostenregeling, vloek of zegen?

Deze regeling geldt al sinds 2011; de werkkostenregeling of WKR. Maar vanaf 2015 is de regeling verplicht. Eerdere regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen zijn in dat jaar vervangen door de werkkostenregeling.

Met de WKR kan een werkgever de zogenaamde ‘vrije ruimte’ (1,2% van het totale fiscale loon) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers.
Over het bedrag boven die vrije ruimte betaalt de werkgever loonbelasting. Dat gebeurt in een eindheffing van 80%.

Bepaalde zaken kunnen nog steeds onbelast vergoed worden. En sommige verstrekkingen kunnen ook nog worden gedaan door gerichte vrijstellingen toe te passen.

In dit blog sta ik stil bij de inrichting van een thuiswerkplek op basis van de WKR.

Flexibel werken

Voordat kan worden overgegaan tot de inrichting van een thuiswerkplek, is het van belang om te zorgen dat iedere aanvraag om flexibel te werken voor alle medewerkers hetzelfde worden behandeld. Daarom moet er worden gezorgd voor een helder beleid. Dat kan worden vastgesteld in een of meerdere regelingen die deel uitmaken van bijv. een personeelshandboek of arbeidsvoorwaardenregeling.

Thuiswerkplek

Vergoed je als werkgever de inrichting van een werkruimte bij de medewerker thuis, dan is dat loon van de werknemer. Dat geldt ook als je een bureaustoel en bureau bij je medewerker thuis laat bezorgen vanaf de zaak of die vanaf de groothandel bij hem of haar laat bezorgen. En bij ter beschikkingstelling. Dat betekent dat je als werkgever het eigendom van de verstrekte middelen behoudt.

Je kunt die inrichting, met andere woorden het loon, aanwijzen als werkkosten. Hierdoor is een gerichte vrijstelling van toepassing voor de arbovoorziening op deze thuiswerkplek.

Als arbovoorzieningen voortvloeien uit het naleven van arbovoorschriften uit het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever, dan zijn deze voorzieningen voor de thuiswerkplek onbelast. Denk hierbij aan een speciale bureaustoel of voorzieningen die te maken hebben met de beeldschermwerkplek.

Noodzaak

Daarnaast kan er ook sprake zijn van het zog. noodzakelijkheidscriterium. Dan zijn de voorzieningen gericht vrijgesteld (onbelast) als de werkgever ze vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. Voorwaarde is wel dat de medewerker deze voorzieningen teruggeeft als hij/zij ze niet meer nodig heeft of de restwaarde vergoedt. LET OP: Een dergelijke vergoeding mag dan niet in een cafetariaregeling betrokken worden.

En misschien wat overbodig: voor directeuren en commissarissen van de organisatie geldt een strengere toets als het gaat om het noodzakelijkheidscriterium.

Kritisch kijken

De werkkostenregeling kan een mooie regeling zijn voor zowel medewerker als werkgever. De WKR dwingt werkgevers in ieder geval om echt kritisch te kijken naar de besteding van de vrije ruimte om een eindheffing van 80% te voorkomen. Want het is zo maar mogelijk dat je arbeidsvoorwaardenpakket te duur is voor de WKR…

 

Wil jij weten of de regelingen in jouw organisatie binnen de WKR passen? Of heb je andere vragen over personeel? Neem gerust contact op!

 

 

Designed by Victor217 / Freepik