vrouw met formulier voor referentiecheck

Hoe check je referenties?

Voor ons hoort het bij iedere selectieprocedure: referenties checken. Het is het moment dat, als het goed is, het einde van een succesvolle selectieprocedure markeert.

Voor de kandidaat zijn er varianten:

  • hij/zij levert zelf één referent aan;
  • de kandidaat levert meerdere referenten aan.

Voor de kandidaat is de eerste variant natuurlijk prachtig. Hij/zij zal deze referent de nodige informatie toespelen die voor het interview van belang is. De kans dat er bij deze referentiecheck voor de kandidaat iets mis gaat, is niet zo groot.

Levert de kandidaat bij jou als potentiële werkgever meerdere referenten aan, dan is de kans dat hij/zij de referenten allemaal uitvoerig heeft kunnen instrueren een stuk minder groot. En dat maakt de waarde van deze referenten iets groter.

Je kunt er als potentiële nieuwe werkgever ook voor kiezen om zelf te bepalen wie er als referent gebeld wordt. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de huidige werkgever van de kandidaat te bellen. Of informatie in te winnen bij die organisatie waar de kandidaat zijn/haar meest relevante ervaring heeft opgedaan. Uiteraard dien je voor het inwinnen van referenties hiervoor de kandidaat wel eerst zijn/haar toestemming te vragen.

Open vragen

Bij het checken van referenties is het van belang open vragen (wie, wat, waar etc.) te stellen. En dan is het zaak om vooral ook goed te luisteren naar de antwoorden die gegeven worden. Want als je goed ‘tussen de regels door’ luistert, kun je veel over jouw nieuwe medewerker te weten komen.

De vragen die je de referent stelt moeten wel direct verband houden met de functie die de sollicitant gaat vervullen. En je vragen mogen geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat. Dus vragen over bijvoorbeeld het privéleven mogen niet gesteld worden.

Criteria

Wij adviseren om van te voren criteria te bepalen waarbij je niet meer met de kandidaat verder wilt. Communiceer deze criteria ook naar de kandidaat zodat het proces duidelijk en transparant is. Eén minder positieve referent hoeft immers niet gelijk het einde van de sollicitatieprocedure te betekenen.

Daarnaast raden wij je aan om alle verkregen informatie, van derden en andere (digitale) bronnen, indien relevant, met de sollicitant te bespreken onder vermelding van de bron. En deze gegevens, als je uiteindelijk met elkaar in zee gaat, in het personeelsdossier te bewaren.

Foto via Freepik