Introductie

Hoe goed is de introductie van nieuwe medewerkers in jouw bedrijf?

Bijna iedereen die ergens in een nieuwe functie begint, voelt op zijn of haar eerste dag de nodige spanning. Er komt een hoop op je af als nieuwkomer. Behalve nieuwe collega’s ook een andere werkplek en nieuwe werkzaamheden. Maar ook een andere cultuur, huishoudelijke regels en nieuwe hiërarchische regels. En dan hebben we het nog niet over de ongeschreven regels die je je als nieuweling eigen moet maken. Een goede introductie kan dan ook een groot verschil maken.

Extra kosten

Een werkgever die geen voorbereidingen treft voor het inwerken van een nieuwe werknemer zal extra kosten maken. In ieder geval doordat de medewerker minder snel kan worden ingezet. Maar denk ook aan de werknemer. Hij of zij zal bij een slechte introductie twijfelen aan de keuze voor jouw bedrijf. En misschien gaat deze lang gezochte werknemer dan wel weer heel snel op zoek naar een andere job!

Negatief

Uit mijn eigen ervaring:
Ik startte op enig moment als manager van een grote afdeling. Toen ik mij meldde bij de receptie was de directeur, waar ik direct aan moest rapporteren, niet aanwezig. Ook de HR-manager was er nog niet. Het eerste uur van mijn dienstverband bracht ik bij de receptie door. Iets dat mij bijzonder irriteerde. Ik wilde aan de slag!!

De directeur stelde me die ochtend voor aan mijn collega-managers waarna ik naar mijn nieuwe werkplek werd gebracht. “Oh ja, de computer, inlogcode en veiligheidsbadge die moeten nog geregeld worden.” En weg was mijn directeur. Op naar zijn volgende afspraak.

In de eerste twee weken van mijn dienstverband heb ik me door de organisatie heen moeten worstelen om die computer, inlogcode en badge te bemachtigen. En hoewel ik met heel veel plezier bij deze organisatie heb gewerkt, was het gevoel dat ik in die eerste weken kreeg niet erg motiverend.

Positief

Dat in tegenstelling tot mijn eerste dag bij een projectorganisatie. Ik werd bij de receptie destijds al opgewacht door mijn direct leidinggevende met een bos bloemen. Dat voelde als een warm welkom! Ook de agenda voor de rest van de dag was al duidelijk. Er waren afspraken geregeld met de mensen waar ik met grote regelmaat mee te maken zou hebben. De toegangsbadge werd dezelfde dag geregeld. Een computer met inlogcode stond al op me te wachten.
Voor mijn gevoel had ik een vliegende start bij deze organisatie.

Prettig of onprettig

Of iemand zich prettig of onprettig voelt vanaf de eerste werkdag is zeker afhankelijk van de manier waarop hij/zij ontvangen wordt. Is er niets geregeld? Dan zal het langer duren voordat iemand zijn weg vindt in het bedrijf. Je start eigenlijk met een achterstand.

Voordelen introductie

Een goed opgestelde en vooral ook goed uitgevoerde introductie heeft voordelen:

  • Het beantwoordt aan verwachtingen die tijdens een sollicitatie zijn gewekt;
  • Alle werknemers krijgen dezelfde informatie en worden gelijk behandeld;
  • De nieuwe werknemer voelt zich snel thuis in het bedrijf;
  • Hij/zij wordt bevestigd in de keuze voor het bedrijf;
  • Nieuwe werknemers kunnen snel volledig en effectief worden ingezet.

Besparing

Een goede introductie zorgt ervoor dat werknemers zich thuisvoelen in de organisatie en dat ze zich bevestigd voelen in de keuze voor het bedrijf. Dat draagt bij aan retentie (het vasthouden) van werknemers. Wat op haar beurt weer leidt tot besparing van kosten voor werving van nieuwe werknemers. Arbeidsproductiviteit wordt verhoogd door een zorgvuldige introductie en de daar bijbehorende kosten worden verlaagd.

De basics

Soms is er geen tijd om veel zaken te regelen. Dat kan bijvoorbeeld als er een uitzendkracht voor korte tijd wordt ingehuurd. Zorg dan dat de onderstaande zaken in ieder geval zijn geregeld:

  • Ontvangst;
  • Toegangspasje of -code;
  • Benodigde werkmaterialen en eventueel werk- en bedrijfskleding;
  • Wijs een contactpersoon of buddy aan;
  • Zorg voor een kort dag- of weekprogramma en stem dat af met de contactpersoon of buddy.

Wil je meer weten over het opstellen van een goede introductie? Neem dan eens vrijblijvend contact op.