Prinsen en prinsessen; privileges op de werkvloer

Privileges; prinsen en prinsessen op je afdeling….

Als leidinggevende startte ik op enig moment bij een nieuwe werkgever. Mijn voorgangers hadden het team waar ik mee moest werken gevormd. Heel eerlijk had ik natuurlijk liever ‘mijn’ ideale team neergezet om zo de uitdagingen die er lagen aan te gaan. Maar goed, als manager heb je het te doen met de mensen die jouw team vormen. Inclusief prinsen en prinsessen, gewenst en ongewenst gedrag.  Dus nam ik me voor om met iedereen een gesprek te hebben over de onderlinge verwachtingen, zodat we elkaar konden aanspreken op gedrag. En zo geschiedde!

Specialist

In mijn team was iemand werkzaam die opdat moment op de arbeidsmarkt niet snel te vinden was. Hij deed specialistische werkzaamheden waar veelal dure externe partijen voor werden ingehuurd, zeker in relatie tot de bedrijfstak waarin ik toen werkte. Deze mijnheer had zich in de loop van de jaren een aantal vrijheden toegeëigend. Zo hield hij er zijn eigen start en eindtijden op na, hoefde hij zijn uren niet via het systeem te verantwoorden en mocht hij per week 3 maaltijden declareren.

Bij onze kennismaking vroeg ik hem hoe het toch kwam dat hij zo’n bijzondere positie in het geheel innam. Hij wist mij te vertellen dat dit allemaal contractueel was vastgelegd met eerdere leidinggevenden. Helaas voor deze medewerker was, én ben, ik niet goedgelovig als het om dit soort zaken gaat dus ging ik mijn licht opsteken bij de afdeling Personeelszaken. Daar was, je begrijpt het al, niets van dergelijke afspraken te vinden.

Kopietje

Uiteraard vroeg ik de betreffende medewerker om mij zijn kopie van de schriftelijke afspraken te laten zien.  Zo had ik voor ons eigen dossier een kopie en zouden dergelijke discussies met latere leidinggevende ook voor hem tot het verleden behoren. Maar ook na herhaaldelijk aandringen van mijn kant om met de bewijsstukken te komen, bleek van deze afspraken niets op papier te staan.

Ik heb deze medewerker gemeld dat zijn privileges tot het verleden behoorden en dat er een nieuwe tijd was begonnen. Een tijd waarin alle medewerkers van mijn team zich aan dezelfde afspraken houden. Ik kan je verzekeren dat dit geen gemakkelijk traject was.

Extraatjes

Pas na maanden kwam een aantal van mijn andere medewerkers mij vertellen dat zij eindelijk zagen dat iemand de privileges van de ‘prins’ aanpakte. Al die jaren bleek hij zichzelf met het starten van (weer) een nieuwe leidinggevende meer privileges toe te eigenen. De nieuwe leidinggevende wilde er vaak de energie of tijd niet aan besteden.

Bijkomend effect voor mij was dat, toen duidelijk werd dat ik het niet bij woorden alleen liet en hem bleef monitoren, mijn medewerkers hem ook op zijn gedrag gingen aanspreken. En tot mijn grote verbazing bleek de organisatie ook voor deze specifieke medewerker toch nog steeds een interessante werkgever. Met andere woorden: hij bleef zitten waar hij zat!

 

Foto ad