Wat is integriteit van een leider waard?

“Zoek drie dingen in een persoon: intelligentie, energie en integriteit. Als dat laatste er niet in zit, doe dan verder geen moeite.” – Warren Buffet

De afgelopen weken is de wereld opgeschud door het VW-schandaal. Keer op keer wordt de maatschappij geconfronteerd met leiders van grote, mondiale bedrijven die het aan integriteit ontbreekt. Met het ontbreken van een goed moreel kompas, vernietigen zij hele bedrijven.

Auteur Fred Kiel heeft voor zijn boek ‘Return On Character’* onderzoek verricht naar de waarde van integriteit van leiders en deze ook weten te kwantificeren. In een periode van 7 jaar verzamelde Kiel gegevens over meer dan 100 CEO’s. Hij vergeleek de waardering die hun werknemers hen gaven ten opzichte van de prestaties van het bedrijf.

Uit het onderzoek bleek dat de zgn. ‘hoog-integere’ CEO’s een rendement van 9,4% scoorden, terwijl de ‘laag-integere’ CEO’s slechts op 1,9% kwamen. En wat nog veel belangrijker was: de betrokkenheid van medewerkers was 26% hoger bij de organisaties die geleid werden door een ‘hoog-integere’ CEO!

De hoog-integere CEO beschrijft Kiel als volgt: “Ze waren bescheiden. Ze leken erg weinig aandacht te hebben voor hun carrière of beloning. En het grappige hiervan is dat ze het op alle punten beter deden dan de op zichzelf gerichte CEO’s als het ging om hun carrière en beloning. Wat een ironie!”

De gegevens van Kiel zijn duidelijk: onder leiding van hoog-integer leiderschap presteren bedrijven beter. “Bedrijven die proberen te concurreren onder leiding van een ervaren maar op zichzelf gerichte CEO, voorzien in hun eigen ondergang”, aldus Kiel.

Iedere leider heeft de verantwoordelijkheid om zijn of haar integriteit te scherpen. Soms zijn er integriteitskwesties die ook goedbedoelende leiders overrompelen. Door het bestuderen van die kwesties houden we ons kritisch vermogen scherp en de integriteit van onze leiders op het hoogst mogelijke niveau.

* Return on Character, The Real Reason Leaders and Their Companies Win
Auteur: Fred Kiel