Man schrijft op papier

Ben jij een te aardige manager?

We kennen hem allemaal: de manager die binnen zijn team iedereen te vriend wil houden. Conflicten worden met de mantel der liefde bedekt en zware gesprekken over functioneren (of liever niet functioneren) volgen niet.

Het spreekwoord: “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, gaat in dit soort gevallen goed op. De intentie om het beste uit je team te halen gaat meestal schuil achter deze manier van managen. Een mooie intentie, maar om het beste uit je team te halen is het niet de juiste aanpak.

Het geven van een oneerlijke beoordeling

Je geeft als manager een niet goed functionerende medewerker een ‘voldoende’ beoordeling. De motivatie die hier vaak achter schuil gaat, is dat je denkt dat het voor de medewerker demotiverend is om een ‘onvoldoende’ beoordeling te krijgen. Als gevolg van een dergelijke handelswijze zullen juridische acties tegen een werknemer op basis van slechte prestaties geen resultaat opleveren. De functioneringsgesprekken waren immers positief!

Het geven van een te vage beoordeling

“Jouw werk kan wel wat verbetering gebruiken. Ik maak er notitie van dat we dit in het gesprek hebben besproken.” Om onaangename situaties te vermijden, beoordelen veel managers prestaties met woorden als “moet worden verbeterd”. Dat is te vaag. Want wat betekenen deze woorden eigenlijk? Heeft de medewerker een puike job geleverd, maar moet er nog een kleine verbetering komen in de uiteindelijke afronding? Of heeft iemand het helemaal verbruid en heeft het je onderneming klanten gekost?

Of je nu een goede of slechte beoordeling geeft, documenteer met voorbeelden het gedrag dat jij goed of minder goed vond. Hoe specifieker jouw voorbeelden, hoe beter je medewerker weet wat er in het gedrag moet worden gewijzigd. Of mag worden voortgezet!

Het niet kennen en handhaven van beleid

“Ik heb nu geen tijd om met je over veiligheid op het werk te praten.” Leidinggevenden en managers zijn de uitdragers van beleid als het gaat om interpretatie en handhaving ervan. Maar als ze het beleid en de daarbij behorende verantwoordelijkheden niet kennen, zijn zij (zelfs met de beste intenties) degenen die binnen jouw organisatie zorgen voor juridische, en daarmee financiële risico’s.

Problemen laten dooretteren

“Karel doet wel eens iets dat niet strookt met ons beleid. Maar ja, hij zorgt wel voor klanten.”
Met het toestaan van slecht gedrag hopen veel managers dat juist dat gedrag vanzelf wel zal verbeteren. Iedereen weet dat dat niet gaat gebeuren. Na verloop van tijd lijkt het zelfs dat je het gedrag goedkeurt.

Medewerkers die zich aan de opgestelde regels en beleid houden, zullen gaan morren als het management er niets aan doet.

Het voeren van “moeilijke” gesprekken is voor veel managers geen kunst die vanzelf is gekomen. Wil je jezelf bekwamen in het voeren van dit soort gesprekken? Neem vrijblijvend contact met ons op! We helpen je graag verder!

Foto via Stocksnap