Liefdesrelaties

Liefde op de werkvloer

Liefde is overal; ook op de werkvloer. Op deze Valentijnsdag staan we stil bij relaties op het werk. Een liefdesrelatie tussen twee collega’s behoort in principe tot de privésfeer van mensen; werkgevers dienen zich daar niet mee te bemoeien. Door de jaren heen lijken rechters die met dit soort situaties te maken hebben, in toenemende mate ontbindingsverzoeken te honoreren.

Voorbeeld

Een bekend en tot de verbeelding sprekend voorbeeld dateert uit 1998. Daarbij ontbond de kantonrechter Rotterdam de arbeidsrelatie tussen de directeur algemene zaken en voetbalclub Feyenoord. De reden: werknemer had een liefdes relatie met de (toenmalig) directeur van Ajax. Het werkgeversbelang van Feyenoord, het beschermen van gevoelige informatie, werd door de rechter geaccepteerd. De ontslagvergoeding die in deze zaak werd opgelegd was wel heel fors (correctiefactor 3, op basis van de kantonrechtersformule).

Privacy

Natuurlijk doorkruisen werk en privé zich op veel manieren op de werkvloer. Wettelijk gezien is daar niets op tegen. Iedere werknemer heeft immers recht op bescherming van zijn/haar privacy, waaronder het liefdesleven.

Inbreuk

Als er sprake is van een (liefdes)relatie en de belangen van de werkgever worden daarbij geschaad, dan kan een inbreuk op die privacy wel worden gerechtvaardigd. Wanneer op de privacy inbreuk mag worden gemaakt, is o.a. afhankelijk van de positie van de werknemer.

Liefde op gelijk niveau

Het recht op privacy lijkt voorrang te hebben op het belang van de werkgever als werknemers die een relatie hebben, een functie van gelijk niveau hebben.

Een organisatorisch probleem is vaak onvoldoende om een dienstverband te beëindigen. Een overplaatsing wordt wel vaak als redelijk beschouwd. Dit bleek uit een recente uitspraak (juli 2016) van de Kantonrechter Groningen. De rechter oordeelde dat het de werkgever vrij stond om beleid te ontwikkelen waarbij niet meer wordt toegestaan dat werknemers met een relatie (partners en familie) op dezelfde locatie werken. Dat beleid was erop gericht de kwaliteit van het werk te bewaken en de ondernemingsraad had met het beleid ingestemd. De rechter achtte het voorstel tot standplaatswijziging dan ook niet onredelijk en wees de vordering van de werknemer voor behoud van de standplaats dus af.

Grootte is van belang

Natuurlijk is bij dit soort vraagstukken de grote van de organisatie een factor om rekening mee te houden. Bij een grotere organisatie wordt meer flexibiliteit van de werkgever verwacht dan bij een kleinere organisatie. Daar kan een relatie op de werkvloer (zeker wanneer deze eindigt) voor een onwerkbare situatie zorgen.

Leiding in de liefde

Als werknemers een relatie hebben waarbij een van de twee leidinggevende is, kan dat wel tot nadere consequenties leiden. Want, hoewel ook hier het recht op privacy geldt, kan het verzwijgen of ontkennen van de relatie gevolgen hebben voor die leidinggevende.

Van de leidinggevende werknemer mag immers meer verantwoordelijkheid worden verwacht, gezien de voorbeeldfunctie van deze persoon.

Voor Valentijnsdag een liefdevolle tip

Stel een personeelshandboek op met een meldplicht voor werknemers als zij een relatie aangaan met een collega. Je hebt dan als werkgever de mogelijkheid om te onderzoeken welke consequenties hieraan moeten worden verbonden om de werksituatie en –sfeer optimaal te houden.