Haal jij je vlees bij de groetenman?

Afgelopen maand kreeg ik een leuke uitnodiging voor een netwerklunch. De uitnodiging kwam binnen via een kennis die recent voor zichzelf was begonnen. Wij hadden elkaar leren kennen via het bedrijf waar hij eerder werkte. Daar was ik ook klant geworden. Een paar dagen voor de netwerkbijeenkomst, kreeg ik een Whatsapp-bericht met de mededeling dat de afspraak niet door kon gaan door het relatiebeding dat zijn laatste werkgever hem had opgelegd.

Mijn kennis had advies gevraagd aan zijn boekhouder. Deze wist hem te vertellen dat hij met dat relatiebeding een groot risico liep en dat hij het beste de afspraak kon afzeggen.

Ik vroeg me vooral af waarop de boekhouder zijn advies had gebaseerd. Want er is heel wat grijs gebied als het gaat om concurrentie- en relatiebedingen.

Concurrentiebeding

Een werkgever en werknemer kunnen met elkaar een concurrentie- of relatiebeding overeenkomen. Hiermee wordt de werknemer, na het einde van de arbeidsovereenkomst, beperkt in zijn vrijheid. Dat kan dan gaan om de werkzaamheden of andere werkgevers. Het kan echter ook gaan over het starten als zelfstandige.

In een concurrentiebeding staat meestal:

  • hoe lang iemand niet of beperkt mag werken (bijvoorbeeld 2 jaar)
  • het soort functie of de branche waarin iemand niet mag werken (bijvoorbeeld als technisch manager)
  • het gebied waar iemand niet in mag werken (bijvoorbeeld binnen een straal van 50 kilometer rondom Rotterdam).

 

Redelijke termijn

Gebruikelijk voor een concurrentiebeding is een termijn van een jaar na einde dienstverband. Soms kan een langere of kortere termijn redelijk zijn. De duur die je als werkgever met de werknemer afspreekt, is wat geldt. Kom je een lange duur met elkaar overeen zonder goede reden, dan kan de werknemer de rechter vragen dit te verkorten.

Gebied

Het gebied waar het concurrentiebeding geldt, is afhankelijk van de vervulde functie van de werknemer. Het werkgebied van het bedrijf telt hier ook mee. Kom je als werkgever een erg ruim gebied overeen zonder goede reden, dan kan de werknemer aan de rechter vragen om beperking van het gebied.

Boete

Het is goed om in het arbeidscontract op te nemen dat bij overtreding van het concurrentie- of relatiebeding een boete is verschuldigd. Daarmee zal een werknemer waarvan afscheid is genomen waarschijnlijk goed nadenken over zijn of haar vervolgstap op de carrièreladder.

Let op!

Een concurrentiebeding is onderhevig aan wettelijke regels. Het is beding is alleen geldig als:

  • het schriftelijk is overeengekomen. De handtekening van de werknemer moet dan ook onder het beding of de arbeidsovereenkomst staan;
  • de werknemer meerderjarig is;
  • er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Alleen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang kan het worden opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Daarbij moet dat belang in de overeenkomst benoemd zijn én gemotiveerd.

 

Relatiebeding

Een relatiebeding is, net als een concurrentiebeding, een beding dat de werknemer verhindert om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst op een bepaalde manier werkzaam te zijn. Relatiebedingen zijn daarmee ook een ‘soort’ concurrentiebedingen. Zij moeten dan ook voldoen aan dezelfde regels.

Kennis

Het relatiebeding sprak over een periode van 3 jaar waarin hij geen klanten of andere aan het bedrijf verbonden personen mocht benaderen. Dus geen klanten, geen (oud)collega’s, geen leveranciers, zelfs de schoonmakers niet. Hij heeft in 3 tijdelijke contracten voor deze werkgever gewerkt.

Mijn kennis is voor zichzelf begonnen in een geheel andere branche dan waar zijn laatste werkgever in werkzaam is. Natuurlijk had hij eerst moeten nadenken over het relatiebeding en met de oud werkgever om tafel moeten gaan zitten. Je kunt immers ook afspreken dat het eerder overeengekomen beding niet geldt voor de activiteiten die iemand gaat ontplooien. Daarnaast is de zwaarte van het beding in dit geval buitenproportioneel.

Ik ben van mening dat het relatiebeding in dit geval geen schade zal opleveren. Niet voor mijn kennis en ook niet voor zijn oud-werkgever.

Bosje peen

Ik heb mijn kennis aangeraden om voortaan advies in te winnen bij iemand met verstand van zaken. Bij mij moet hij echt niet vragen om financieel advies; daar heb ik geen verstand van. Ik stuur hem dan graag door naar een goede boekhoudster of accountant.

Want als je de groenteman vraagt om het beste vlees bij je doperwtjes, zou je misschien als advies het bosje peen kunnen krijgen….

 

Wil jij zeker weten dat jouw relatie- of concurrentiebeding correct is opgesteld? Of andere vragen over arbeidsovereenkomsten? Neem dan contact op!

 

<a href=”http://www.freepik.com”>Designed by valeria_aksakova / Freepik</a>