Bijzondere arbeidsrelaties: de vrijwilliger

In sommige organisaties, denk bijvoorbeeld aan de zorg en cultuur, wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Voor deze arbeidsrelaties gelden eigen, specifieke regelingen als het bijvoorbeeld gaat over de inhoudingsplicht.

Aparte positie

Vrijwilligers nemen binnen organisaties een aparte positie in. Vergoedingen die aan een vrijwilliger worden betaald, worden onder voorwaarden, buiten de loonheffingen gehouden. Deze regeling wordt de vrijwilligersregeling genoemd.

Wie is vrijwilliger?

Als iemand op vrijwillige basis werkzaamheden verricht voor een organisatie, buiten een vast dienstverband, dan noemen we hem of haar vrijwilliger. Vaak ontvangt deze vrijwilliger geen of een kleine vergoeding voor de werkzaamheden.

In Nederland zijn een groot aantal vrijwilligers actief in heel veel soorten organisaties. Denk maar aan:

  • trainers en scheidsrechters bij sportverenigingen;
  • degene die één ochtend in de week spelletjes doet met ouderen in het verzorgingshuis;
  • het bestuur van een speeltuinvereniging;
  • collectanten van organisaties als het Reumafonds of KWF.

 

Vergoeding

Worden alleen gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten, telefoonkosten, portokosten, etc) vergoed aan de vrijwilliger, dan is er geen sprake van een werkelijke dienstbetrekking. Hij of zij krijgt immers geen loon.

Een vrijwilliger mag, op grond van de vrijwilligersregeling, een vergoeding ontvangen. Daar hoeven geen bonnetjes of declaraties tegenover te staan. De vergoeding kan bestaan uit een maximum bedrag per maand of een maximum bedrag per jaar.

Voorwaarden van de vrijwilligersregeling

Het belangrijkste kenmerk van vrijwilligerswerk is de vergoeding. Die moet voor het verrichte werk niet marktconform zijn. Dat wil zeggen dat de (financiële) vergoeding niet in verhouding staat tot de tijd en omvang van het werk dat de vrijwilliger doet.

Als o.a. aan de volgende voorwaarden is voldaan, dan is de vrijwilligersregeling van toepassing:

  • De vrijwilliger mag niet beroepshalve voor de organisatie werken.
  • Het totale bedrag van de vergoeding is maximaal € 150,- per maand én daarbij niet meer dan het maximum van € 1500,- per jaar.

 

Re-integratietraject

Mensen die bijstand ontvangen, in een re-integratietraject zitten én vrijwilligerswerk doen, mogen de vrijgestelde vergoeding ook ontvangen. Korting op hun uitkering is dan niet van toepassing. Degenen die niet in een re-integratietraject zitten, worden wel gekort op hun uitkering.

Voorbeelden

  • Caroline is schoonmaakster. Zij maakt op maandagmiddag het clubgebouw van de tennisvereniging schoon. Daarvoor krijgt zij een vergoeding van € 8,50 per uur. Ze is geen vrijwilliger, omdat de werkzaamheden aansluiten bij haar beroep. Ook is de beloning in overeenstemming is met het werk dat ze verricht.
  • Ed is eigenaar van een accountantskantoor. In zijn vrije tijd is hij penningmeester van de plaatselijke voetbalvereniging. Voor deze werkzaamheden ontvangt hij een geringe vergoeding van € 20,- per maand. De vergoeding die Ed ontvangt, staat niet in verhouding tot de omvang van het werk dat hij doet. Ed is vrijwilliger
  • Abdul is student en geeft drie avonden per week hockeytraining aan jeugdteams. Zelf speelt hij in het 1e heren hockeyteam van de vereniging. Voor de trainingen krijgt hij geen vergoeding. Aan het einde van het seizoen wil het bestuur van de hockeyvereniging Abdul bedanken. Hij krijgt hiervoor een cadeaubon van € 400. Deze vergoeding is hoger dan op grond van de vrijwilligersregeling per maand mag worden betaald. De hockeyvereniging moet dus beoordelen of sprake is van een echte of fictieve dienstbetrekking.

 

Wil je meer weten over bijzondere arbeidsrelaties? Neem dan gerust contact op!

 

Designed by Peoplecreations / Freepik