vrouw met handen voor haar gezicht

Zijn je medewerkers blind te vertrouwen?

Zijn jouw medewerkers volledig te vertrouwen? Zijn ze al lang bij je in dienst? Hebben ze altijd goed gepresteerd? Dan is de kans aanwezig dat je vertrouwen in deze medewerker(s) groot is. Vandaag een voorbeeld uit de praktijk. Natuurlijk zijn de gegevens van het bedrijf zodanig gewijzigd dat de organisatie uit dit blog niet te herleiden is.

Goede verhoudingen

In dit praktijkvoorbeeld kijken we binnen bij een gespecialiseerde organisatie met 30 medewerkers. De omzet is hoog. Daar wordt ook al jaren hard voor gewerkt met al die medewerkers. De onderlinge verhoudingen tussen personeelsleden zijn goed. Sommige werknemers zijn door de jaren heen vrienden geworden. De directie van deze organisatie wordt door de medewerkers gewaardeerd.

De directie-secretaresse is al lange tijd in dienst. Zij is, zakelijk gezien, de reddende engel van de directeur. In het personeelsfile van deze mevrouw is geen enkele negatieve opmerking te vinden. Sterker nog, zij heeft gedurende haar dienstverband al een paar keer een bijzondere beloning ontvangen. De directie-secretaresse heeft toegang tot de kleine zakelijke rekening-courant. Zij kan hiermee o.a. snelle betalingen verrichten.

Thuissituatie

De echtgenoot van de directie-secretaresse is gokverslaafd. Niemand in het bedrijf weet dat. Jarenlang heeft hij deze verslaving onder controle gehad. Helaas is hij op enig moment weer gaan gokken.

De rekeningen stapelen zich thuis op. De verleiding is groot om die rekeningen van de rekening-courant van het bedrijf ‘voor te schieten’. Natuurlijk wordt het bedrag na een eerste vergrijp terugbetaald. De directie-secretaresse merkt na verloop van tijd (en inmiddels meerdere keren ‘voorschieten’) dat niemand er vragen over stelt. Het valt kennelijk niemand op. Van het voorschieten van haar rekeningen gaat het naar het voldoen van rekeningen. Zonder dat er nog iets wordt teruggestort op de rekening-courant. En niemand die er iets van merkt…..

Totdat op enig moment er acuut iets van de rekening-courant betaald moet worden. Dat gaat niet. De directie-secretaresse wordt op staande voet ontslagen. Achteraf blijkt een bedrag van € 45.000,- verduisterd te zijn. Het geld is verdwenen in de bodemloze (gok)put.

Als duidelijk wordt wat er is gebeurd, is het ongeloof bij de medewerkers groot. Wist dan echt helemaal niemand iets? Achteraf heeft de directeur wel een verandering opgemerkt in het gedrag van de directie-secretaresse. En die verandering was ook nog redelijk te herleiden tot het moment waarop de eerste betalingen plaatsvonden.

De sfeer in het bedrijf is veranderd. Vertrouwen heeft plaats gemaakt voor wantrouwen. En dat is niet alleen schadelijk voor de onderlinge verhoudingen!

Leerpunten

Als er leerpunten voor deze organisatie zijn te benoemen dan zijn dat:

  1. Richt je processen zo in dat ook naar relatief kleine transactieswordt gekeken met het ‘vier ogen principe’. In ieder geval eens in de zoveel tijd.
  2. Weet wat er thuis speelt bij je medewerkers. Werkelijke interesse in de persoon achter de medewerker levert vaak relevante informatie op.
  3. Heb je het gevoel dat er iets niet pluis is? Ga het gesprek met elkaar aan en vraag door!

Foto via Freepik