Arbodienst selecteren

Alle werkgevers moeten zich laten bijstaan door gecertificeerde deskundigen bij het voeren van arbo- en verzuimbeleid. Dat kan op drie manieren, door

  • een arbodienst in te schakelen;
  • een interne arbodienst op te richten;
  • deskundigen te contracteren die niet aan een arbodienst zijn verbonden.

Een geschikte Arbodienst selecteren is van belang voor iedere organisatie. Sluit een doordacht contract met de hen af en hou daarbij rekening met de wettelijke verplichtingen.

 

Kritiek

In de praktijk blijkt dat zowel werkgevers als werknemers vaak weinig enthousiast zijn over arbodiensten. Gelukkig zijn er talloze medewerkers van arbodiensten die prima werk afleveren, maar toch overheerst de kritiek.

  • De interne organisatie van de arbodienst is niet overal op orde. Daardoor duurt het soms maanden voordat rapportages verschijnen. Ook kunnen landelijk opererende bedrijven geen gebundeld overzicht krijgen van gegevens over ziekteverzuim of onderzoeken. En soms duurt de vervanging bij ziekte van een bedrijfsarts wel erg lang.
  • Sommige werknemers twijfelen aan de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Ze ervaren of vrezen dat de bedrijfsarts met het oog op een nieuw contract vooral de werkgever te vriend wil houden.
  • Bedrijfsartsen zijn vaak te veel gericht op de medische aspecten. De bedrijfsgebonden oorzaken van ziekte of arbeidsongeschiktheid komen daardoor te weinig in beeld.
  • Enkele arbodiensten schakelen – in strijd met het contract – geen gecertificeerde bedrijfsarts in, maar minder opgeleide ‘arboartsen’. Dat heeft ook als nadeel dat arboartsen niet naar specialisten kunnen doorverwijzen.
  • De verplichte melding van beroepsziekten door bedrijfsartsen verloopt moeizaam.
  • Sommige werkgevers vinden dat de bedrijfsarts te ‘soft’ is. De zieke werknemers blijven daardoor te lang thuis.
  • Er zijn klachten van werknemers en hun vertegenwoordigers over privacyschending door bedrijfsartsen of arbodiensten: zij zouden medische informatie doorgeven aan de bedrijfsleiding.

 

Stappenplan

Wat kan helpen bij het vinden van een (nieuwe) arbodienst die bij jouw bedrijf past, is het opstellen van een stappenplan voor de selectie.
Wil je weten waar je aan moet denken? Download dan nu het GRATIS stappenplan!

Geen reactie's

Geef een reactie